karawankengrenze.at

 

Dokument 119  >

Bericht der Kroatischen Delegation beim Umsiedlungsstabe Untersteiermark über die Einstellung der Aussiedlung von Slowenen[1]

1
»Historijski arhiv grada Zagreba, Državno ravnateljstvo za ponovu NDH,« 1941, Nr. 135/Prs., (2 S.).
2
Referent im Amte IV B des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin. Siehe Dok. Nr. 113.

REICHENBURG
Br. 83

Reichenburg, 27. kolovoza 1941.

Državno ravnateljstvo za ponovu

Z a g r e b

Obaviješteni smo od strane Umsiedlungsstaba u Mariboru, da je 25. o. mj. bilo u Mariboru kod »Kommandeura des Sicherungsdienstes für die Untersteiermark«, Standartenführera Lurkera viječanj e, kojem je prisustvovao i g. Sturmbannführer Eichmann iz Berlina,[2] a na kojem je donešen zaključak, da Berlin imade donijeti konačnu odluku glede daljneg provačanja iseljivanja.

Ovu odluku očekuje se u toku slijedečih 8-10 dana, za koje vrijeme neče nikakav transport uslijediti.

U mečuvremenu de delegati hrvatske komisije nastaviti sa dalnjim prikupljanjem po Štajerskoj razasutih Hrvata, osobito u prostoru uz Sutlu, zatim oko Brežica i južno od Save, kako isti ne bi bili smetani u slučaju dalnjeg iselivanja.

Več i dosada se je pokazalo, da su prigodom provačanja iseljivanja pomutnjom Ččesto pojedini Hrvati dopremljeni u logor, pa ih je naša komisija tek naknadno morala odande oslobačati. Ovo se je dogačalo uslijed neznanja organa koji provačaju ovu akciju, a koji u ovim pojedinim slučajevima nisu znali, da se radi o Hrvatima. Da se ovim i ovakvim slučajevima predusretne, poduzela je naša delegacija več i prije akciju prikupljanja Hrvata na taj način, da je pozivala Hrvate koji u ovim predjelima stanuju, da se prijave kod naše komisije u Reichenburgu radi očevida, a koje smo mi odmah u formi kartoteke predali Umsiedlungsstabu. Prigodom ovog prijavljivanja začlanjuju se ovi ljudi u Hrvat. kult-. društvo »Napredak«, od kojeg dobivajo Ččlanske iskaznice.

Ovaj postupak pokazao je do sada dobre uspjehe, no pošto imade još uvijek dosta neprijavijenih naših ljudi, treba ovom akcijom nastaviti, da im se prištede sve neprilike, koje nastaju prigodom pomutnje kod dopreme u logor.

Usled ove akcije povečao se broj obitelji, koji su se učlanili u Hrv. kult. društvo »Napredak« na približno 1200 sa brojnim obiteljskim Ččlanovima.

F. Ferrant
Podpukovnik gi. st.

1
»Historijski arhiv grada Zagreba, Državno ravnateljstvo za ponovu NDH,« 1941, Nr. 135/Prs., (2 S.).
2
Referent im Amte IV B des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin. Siehe Dok. Nr. 113.

Valid XHTML 1.0 Transitional