karawankengrenze.at

 

Ortsregister (slowenisch-deutsch)

Anovec - Anowetz
Apače - Abstall
Apače na Dravskem po­lju - Amtmannsfeld
Arja vas - Arndorf
Artiče - Arnau
Artiče - Artitsch
Babinci - Wagendorf
Bela - Vellach
Bela peč - Weissenfels
Beljak - Villach
Benetke - Venedig
Bilčovs - Ludmannsdorf
Bistrica na Sotli - Königsberg am Sattelbach
Bistrica na Zilji - Feistritz an der Gail
Bistrica pri Pliberku - Feistritz ob Bleiburg
Bistrica v Rožu - Feistritz im Rosental
Bizeljsko - Wisell
Blače - Vorderberg
Blato - Moos
Bled - Veldes
Blegoš - Rovte
Bohinj - Wochein
Bohinjska Bistrica - Wocheiner Feistritz
Borovlje - Ferlach
Bosanski Brod - Bosnisch-Brod
Boštanj - Savenstein
Braslovče - Frasslau
Brdo pri Lukovici - Egg
Brdo pri Šmohorju - Egg bei Hermagor
Bressanone - Brixen
Brežice - Rann
Breznica - Bresnitz
Brezno - Fresen
Buče - Fautsch
Bučka - Butschka
Bučka - Radelstein
Bušeča vas - Puschendorf
Čatež - Tschatesch
Celje - Cilli
Celovec - Klagenfurt
Cerklje ob Krki - Zirkle
Cerkvenjak - Kirchberg
Črešnjevec - Kerschbach
Črna - Schwarzenbach
Črni vrh - Schwarzenberg
Črnomelj - Tschernembl
Cuber - Zuber
Djekše - Diex
Dob - Aich
Dobova - Brückel
Dobovec - Doboutz
Dobrla vas - Eberndorf
Dobrna - Bad Neuhaus
Dol pri Ljubljani - Lusttal
Dole - Mariatal
Dolenja vas - Niederdorf
Dolnja Lendava - Unterlimbach
Domžale - Domschale
Dornava - Dornau
Dravograd - Unterdrauburg
Dravsko Središče - Polstrau
Dunaj - Wien
Dunajsko Novo me­sto - Wiener Neustadt
Galicija - Gallizien
Gdansk - Danzig
Globasnica - Globasnitz
Globoko - Pirschenberg
Gorica - Görz
Goričane pri Medvodah - Görtschach
Gorje pri Bledu - Göriach
Gornja Radgona - Oberradkersburg
Gornji grad - Oberburg
Grabštajn - Grafenstein
Gradec - Graz
Gradiška - Gradisca
Grebinj - Griffen
Gresovčak - Grüsserschak
Guštanj - Guttenstein
Hodiše - Keutschach
Homec - Holm
Hrastnik pri Moravčah - Hrastnigg
Jarenina - Jahring
Javornik - Jauerburg
Jesenice - Assling
Jezersko - Seeland
Jurklošter - Gairach
Kamnica - Gams
Kamnik - Stein
Kapele - Kapellen
Kočevje - Gottschee
Kokra - Kanker
Konjišče - Rosshof
Košaki - Leitersberg
Kostanje - Köstenberg
Kostanjevica - Landstrass
Kotmara vas - Köttmannsdorf
Kozje - Drachenburg
Krakow - Krakau
Kranj - Krainburg
Kranjska gora - Kronau
Krčevina - Kartschowin
Krška vas - Munkendorf
Krško - Gurkfeld
Labot - Lavamünd
Laško - Tüffer
Ledince - Ledenitzen
Lesce pri Bledu - Lees
Leše - Liescha
Leskovec - Haselbach
Libeliče - Leifling
Libuče pri Pliber­ku - Loibach bei Bleiburg
Lipa nad Vrbo - Lind ob Velden
Litija - Littai
Ljubljana - Laibach
Ljubno v Savinjski dolini - Laufen
Ljutomer - Luttenberg
Loče - Lotsch
Lodz - Litzmannstadt
Loga vas - Augsdorf
Luče v Savinjski dolini - Leutsch
Lukovica - Lukowitz
Majšperk - Monsberg
Makole - Maxau
Mala Nedelja - Klein Sonntag
Malečnik - Maleckendorf
Maribor - Marburg a. d. Drau
Marija na Zilji - Maria Gail
Medgorje - Mieger bei Grafenstein
Medvode - Zwischenwassern
Mengeš - Mannsburg
Mežica - Miess
Mihovci - Michelsdorf
Mirna na Dolenjskem - Neudegg
Mislinja - Missling
Mlinše - Mlinsche
Mokrice - Mokritz
Mokronog - Nassenfuss
Moravče - Moräutsch
Mota - Mauthdorf
Mozirje - Prassberg
Murska Sobota - Olsnitz
Muta - Hohenmauthen
Njivice pri Radečah - Niwitz
Noršinci - Urschendorf
Nova cerkev - Neukirchen
Obrež - Obresch
Ojstriška vas - Osterwitz
Oplotnica - Oplotnitz
Ormož - Friedau
Ostrovica - Hochosterwjtz
Otiški vrh - Ottischniberg
Otmanje - Ottmanach
Otočec - St. Peter O.
Otok - Maria Wörth
Pari dol - Bärental
Partinje - Partin
Pesnica - Pössnitz
Pilštajn - Pei!enstein
Pišece - Pischätz
Planina - Montpreis
Pliberk - Bleiburg
Pobrežje - Pohersch
Počehova - Potschgau
Podbrdo - Piedicolle
Podčetrtek - Windisch Landsberg
Podklošter - Arnoldstein
Podlehnik - Lichtenegg
Podsreda - Hörberg
Pokrče - Poggersdorf
Poljčane - Pöltschach
Polje ob Sotli - Felddorf
Polšnik - Billichberg
Polzela - Heilenstein
Ponikva - Ponigl
Postojna - Adelsberg
Požega - Slavonska
Poznan - Posen
Praga - Prag
Prebold - Pragwald
Prevalje - Präwali
Prišlin - Prischlin
Ptuj - Pettau
Pulj - Po!a
Pustrica - Pustritz
Rače - Kranichsfeld
Radeče pri Zidanem mostu - Ratschach
Radgona - Radkersburg
Radiša - Radsberg
Radlje ob Dravi - Mahrenberg
Radmirje - Frattmannsdorf
Radomerje - Pichelsdorf
Radovljica - Radmannsdorf
Radvanje - Rotwein
Rajhenburg, Brestanica - Reichenburg
Raka - Arch
Razbor - Rasswald
Razkrižje - Raskrische
Razvanje - Rosswein
Rečica ob Savinji - Rietz
Rečica pri Bledu - Retschitz
Rečica pri Laškem - Kailberg
Reka - Fiume
Ribnica na Pohorju - Reifnigg
Rikarja vas - Rückersdorf
Rimske Toplice - Römerbad
Rogaška Slatina - Rohitsch Sauerbrunn
Rogatec - Rohitsch
Rožek - Rosegg
Ruda - Ruden
Ruše - Maria Rast
Sczeczyn - Stettin
Sedlarjevo - Satteldorf
Selnica ob Dravi - Zeilnitz
Selo - Zell
Senovo - Reichenstein
Šentilj v Slov. goricah - Egydi in den Bücheln
Šentjanž na Dolenjskem - Johannistal
Šentjernej - St. Bartlmä
Šentjur ob Južni železnici - St. Georgen a. d. Südbahn
Šentvid nad Ljubljano - St. Veit bei Laibach
Sevnica - Lichtenwald
Škocijan na Koroškem - St. Kanzian
Škofiče - Schiefling am See
Škofja Loka - Bischoflack
Škofja Loka - Laak an der Zaier
Škofja vas - Bischofdorf
Sladki vrh - Süssenberg
Slatina Radenci - Bad Radein
Slavonski Brod - Slawonisch Brod
Slivnica pri Celju - Schleinitz
Slivnica pri Mariboru - Schleinitz bei Marburg
Slovenjgradec - Windisch Graz
Slovenji Plajberk - Windisch Bleiberg
Slovenska Bistrica - Windisch Feistritz
Slovenske Konjice - Gonobitz
Šmarje pri Jelšah - St. Marein
Šmarjeta - St. Margarethen
Šmarjeta v Rožu - St. Margarethen im Rosental
Šmartno na Pohorju - St. Martin P.
Šmartno ob Dreti - St. Martin
Šmartno ob Paki - St. Martin a. d. Pack
Šmartno pri Litiji - St. Martin bei Littai
Šmartno pri Slovenjem gradcu) - St. Martin Sl.
Šmartno v Rožni dolini - St. Martin im Rosental
Šmart­no pod Šmarno goro - St. Martin u. d. Grosskahlenberg
Smerče - Emmersberg
Šmohor - Hermagor
Šober - Schober
Sobota - Soboth
Sorica - Zarz
Šoštanj - Schönstem
Sovodenj - Zavoden
Špilje - Spielfeld
Spodnja Polskava - Pulsgau
Spodnje Borovije - Unterferlach
Spodnje Dobje - Unteraichwald
Sremič - Sremitsch
Sromlje - Sromle
Št. Andraž - St. Andrä
Št. Jakob v Ro­žu - St. Jakob im Rosental
Št. Lenart pri Laškem - St. Leonhard
Št. Lenart pri Veliki Nedelji - St. Leonhard V.
Št. Lenart v Slov. goricah - St. Leonhard G.
Št. Lovrenc - St. Lorenz
Št. Peter na Vašinjah - St. Peter am Wallersberg
Št. Rupert - St. Ruprecht
Št. Štefan na Zilji - St. Stefan an der Gail
Št. Vid na Glini - St. Veit G.
Št. Vid pri Lukovici - St. Veit
Štore - Store
Straja vas - Hohenthurn
Štrigova - Striedau
Strnišče pri Ptuju - Sterntal
Studenci - Brunndorf
Studenec - Bründl
Šusem - Süssenheim
Sv. Ana pod Ljubeljem - St. Anna
Sv. Barbara v Slov. gori­cah - St. Barbara
Sv. Jurij pod Kumom - Kumberg
Sv. Jurij pod Kumom - St. Georgen
Sv. Križ pri Čatežu - Heilige Kreuz
Sv. Kungota - Kunigund
Sv. Lovrenc na Pohorju - St. Lorenzen
Sv. Marjeta na Drav­skem polju - St. Margarethen/Drau
Sv. Miklavž pri Ormožu - Nikolai
Sv. Peter pod Sv. gorami - St. Peter
Sv. Rupert v SIov. goricah - Strahleck
Sv. Tomaž pri Ormožu - St. Thomas bei Friedau
Sv. Trojica - Burgstall
Sv. Valentin pri Moravčah - St. Valentin
Sv. Vid pri Ptuju - St. Veith bei Pettau
Sv.Jurij ob Ščavnici - Stainztal
Sveti Marko niže Ptuja - St. Marxen
Sveti To­maž - St. Thomas bei Pischeldorf
Svetna vas - Weizeisdorf
Svibno - Scharfenberg
Teharje - Tüchern
Telče - Teltsche
Tezno pri Mariboru - Thesen
Tinje - Tainach
Titovo Užice - Užice
Trbiž - Tarvis
Trbovlje - Trifail
Trdnja vas - Hörtendorf
Tremarje - Trennenberg
Trojane - Trojana
Trst - Triest
Tržič - Monfalcone
Tržič na Gorenjskem - Neumarkt!
Tržišče - Terschische
Varda - Nawarda
Važenberk - Waisenberg
Velenje - Wöllan
Velika dolina - Gross Dolina
Velika dolina - Weitental
Velika Nedelja - Gross Sonntag
Velika Pirešica - Gross Pireschitz
Velikovec - Völkermarkt
Vernberk - Wernberg
Veržej - Wernsee
Vetrinj - Viktring
Videm - Udine
Videm pri Krškem - Widem
Vintarevci - Winterdorf
Vitanje - Weitenstein
Vitomarci - Wittmannsdorf
Vojnik - Hohenegg
Vovbre - Haimburg
Vransko - Franz
Vrba - Velden
Vrenska gorca - Wrenska gorza
Vrhnika - Oberlaibach
Vrhpolje - Oberfeld
Vurberk - Wurmberg
Vuzenica - Saldenhofen
Wroclav - Breslau
Zagorje ob Savi - Sagor
Zagreb - Agram
Žalec - Sachsenfeld
Zavrč - Sauritsch
Zbelovo - Plankenstein
Zdole - Sdole
Železna Kapla - Eisenkappel
Železne dveri - Eisentür
Zemun - Semlin
Žetale - Schiltern
Zgornja Vesca - Oberdörfl
Zgornji Tuhinj - Obertuchein
Zidani most - Steinbrück
Žihpolje - Maria Ram
Zimica - Wintersbach
Žiri - Sairach
Žitara vas - Sittersdorf
Zlatoličje - Golldorf
Zreče - Rötschach
Župelevc - Schupeleutz
Žvabek - Schwabegg

Valid XHTML 1.0 Transitional