karawankengrenze.at

 

Dokument 111  >

Niederschrift der Besprechung in Zagreb über die Aussiedlung von Slowenen aus den besetzten Gebieten Kärntens und Krains[1]

1
Historijski arhiv grada Zagreba, Državno ravnateljstvo za ponovu NDH, 1941, Nr. 7811, (2 S.).
2
Dr. Josip Rožankovič.
3
Dr. Helmut Glaser, Stabsführer des Umsiedlungsstabes in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains.
4
Rudolf Schluifer, Geschäftsführer (Organisation, Kartei, Registratur) des Umsiedlungsstabes.
5
Referent beim Verbindungsoffizier des Militärbefehlshabers in Serbien bei Deutschen Gesandtschaft in Zagreb.
6
Mihajlo Mičič, Mitglied der Kroatischen Delegation beim Umsiedlungsstab Untersteiermark.
7
Dr. Jurčič, Abteilungsleiter (Aussiedlung der Serben) beim Državno ravnateljstvo za ponovu NDH in Zagreb.
8
Dr. Stjepan Vedrina, Abteilungsleiter (Ansiedlung der Slowenen) beim Državno ravnateljstvo za ponovu NDH in Zagreb.
9
Siehe Dok. Nr. 80 u. 81.
10
Dr. Jozo Dumandžič, Minister für Korporationen in der kroatischen Ustascha--Regierung.
11
Dr. Oskar Turina, Abteilungsleiter im Ministerium des Üusseren der kroatischen Ustascha-Regierung.

Z A P I S N I K

sjednice održane 18. kolovoza 1941 kod Državnog ravnateljstva za porlovu, na kojoj su učestvovali:

G. Rožankovič(2) ravnatelj Državnog ravnateljstva za ponovu
Dr. Oskar Turina od Ministarstva vanjskih poslova
Jendrašič Stjepan puk. delegat Vojskovodje kod ravnateljstva
Dr. Glaser,(3) SS-Hauptsturmführer
Schluifer,(4) SS-Hauptsturmführer
Mičič,(6) Fregatenkapitän
Urbantke,(5) SS-Untersturmführer
Dr. Jurčič(7)  
Vedrina(8)  
 1. SS-Hauptsturmführer g. Dr. Glaser obavještava da bi se u 3. talasu iz Ko­ruške namjesto 80.000 Slovenaca, kako je to utvrdjeno u ugovoru od 4. VI. 1941 g.(9) u svemu imalo preseliti samo 30.000, i to od 15. rujna 1941 15.000, a ostatak od 15.000 preselio bi se poslije rata.

  Ovo smanjenje broja od 80.000 na 30.000 obrazlaže Dr. Glaser time, što se je naknadnim točnim ispitivanjem utvrdilo da je večina onih, koji su u početku bili predvidjeni da se presele njemačkog porekla, te se prema tome ne mogu preseliti. Takodjer Če se nešto smanjiti broj od 65.000 Siovenaca, koji bi se imali iseliti iz pograničnog područja Južne Štajerske. Točne podatke ne može Dr. Glaser još podnijeti, jer odredjene komisije još rade. Konačno napomenuo je Dr. Glaser, da prva partija od 15.000 Slovenaca, koja bi se imala preseliti od 15. rujna 1941 po profesijama obuhvača večinom seljake, dok bi ostatak sačinjavali trgovci, gostioničari i manji Ččinovnici.

  Dr. Turina kao zastupnik Ministarstva Vanjskih poslova primjetio je na to, da ostaje njemačkim vlastima po volji, da broj Siovenaca koji se moraju iseliti smanji da ali time nije dirnuto u pravo hrvatskih vlasti, da isele puni broj od 80.000 Srba, kako je to ugovorom od 4. lipnja 1941 g. predvidjeno.

  Nato je Dr. Glaser primjetio, da bi njemački zapovjednik u Srbiji htjeo preuzeti samo onoliko Srba iz Hrvatske, koliko bude Slovenaca preseljeno iz Slovenije u Hrvatsku. U drugom slučaju mogao bi zahtjevati, da se Slovenci ne preseljuju u Hrvatsku nego izravno u Srbiju, u kojem slučaju ne bi trebalo uopče preuzimati Srbe iz Hrvatske.

  Dr. Turina primječuje na to, da bi to značilo radikalnu izmjenu zaključaka od 4. lipnja 1941 g. i da bi se današnje zasjedanje imalo odnositi samo na teh­ničko izvodjenje zaključka od 4. lipnja 1941 g., a da ni u kom slučaju zasje­dajuče povjerenstvo nije ovlašteno, da bilo u Ččemu izmjeni zaključke zasje­danja od 4. lipnja 1941 g. Ovo pravo da imaju samo Ččlanovi povjerenstva od 4. lipnja 1941 g. Zatim da iz zaključka zasjedanja od 4. lipnja 1941 g. nikako ne proizlazi, da bi se broj Srba, koji bi se iz Hrvatske imao iseliti rnorao srna­njiti, ako bi njemačke vlasti iz bilo kojeg razloga smanjile broj iseljenih Siovenaca. U svakorn slučaju morao bi prethodno izvjestiti g. ministra pa se ne može mjerodavno upustiti u ovo pitanje.

 2. Transportiranje počelo bi 15. rujna 1941 g. i to po 1 transport izmjenično iz Štajerske i Koruške po 500-750 osoba dnevno.

  Odredišna postaja za transporte Slovenaca - Bjelovar.

  Transporti da imajo 2 transportne liste, od kojih se jedna predaje Ččinov­niku ravnateljstva za ponovu, kada transport stigne u Zagreb. Obje strane obječavaju da Če se pobrinuti, da Če kako Slovenci tako i Srbi koji se prese­ljavaju ponjeti sa sobom 50 kg. prtljaga i 500 din. u novcu po osobi (za djecu može se iznos u prtljagi i novcu nešto smanjiti).

  Novac treba da je u transportnoj listi točno upisan kod svakog glavara obitelji, a na kraju transportne liste treba da je upisana ukupna svota (iznos) novca koji se prenosi. Cijelokupni novac prenosi vodja transporta koji taj novac prilikom predaje transporta predaje odredjenoj osobi koja prima transport. č

  Zalihe živežnih namirnica kao: kruh, pekmezi, povrče, grah, ukuhano voče, slanina, sušeno meso i. t. d. treba da se prenesu za 4 dana.

  Živežne namirnice ne smiju se podijeliti na iseljenike, nego se predaju vodji transporta u jedan G.-vagon, ovaj Če prema podacima u transportnoj listi prilikom predaje transporta predati i živežne namirnice. Zaliha živežnih namirnica ne smije se trošiti putem za vrijeme vožnje, nego mora ostati kao zaliha u novoj naseobini.-

  R A Z D E L J E N I K

  Maršalat č Zagreb1.
  Dr. Dumandžič[10] Ministar Udru.1.
  Dr. Turina[11] - Ministarstvo Vanjskih Poslova3.
  Rožankovič - Ravnatelj Drž ravnat. za ponovu1.
  Jendrašič - Glavno stož pukovnik1.
  Dr. Glaser - SS-Hauptsturmführer1.
  Urbantke - Untersturmführer1.
  Mičič - Kapetan fregate - Delegat kod Ureda za iseljavanje u Veldesu1.
  Dr. Jurčič - predstojnik Ureda za iseljavanje1.
  Vedrina - predstojnik Ureda za useljavanje1.
1
Historijski arhiv grada Zagreba, Državno ravnateljstvo za ponovu NDH, 1941, Nr. 7811, (2 S.).
2
Dr. Josip Rožankovič.
3
Dr. Helmut Glaser, Stabsführer des Umsiedlungsstabes in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains.
4
Rudolf Schluifer, Geschäftsführer (Organisation, Kartei, Registratur) des Umsiedlungsstabes.
5
Referent beim Verbindungsoffizier des Militärbefehlshabers in Serbien bei Deutschen Gesandtschaft in Zagreb.
6
Mihajlo Mičič, Mitglied der Kroatischen Delegation beim Umsiedlungsstab Untersteiermark.
7
Dr. Jurčič, Abteilungsleiter (Aussiedlung der Serben) beim Državno ravnateljstvo za ponovu NDH in Zagreb.
8
Dr. Stjepan Vedrina, Abteilungsleiter (Ansiedlung der Slowenen) beim Državno ravnateljstvo za ponovu NDH in Zagreb.
9
Siehe Dok. Nr. 80 u. 81.
10
Dr. Jozo Dumandžič, Minister für Korporationen in der kroatischen Ustascha--Regierung.
11
Dr. Oskar Turina, Abteilungsleiter im Ministerium des Üusseren der kroatischen Ustascha-Regierung.

Valid XHTML 1.0 Transitional