karawankengrenze.at

 

Dokument 311  >

Anordnung des Stabes der IV. Operationszone der Volksbefreiungsarmee Sloweniens für Aktionen gegen die Germanisierungsbestrebungen in den besetzten slowenischen Gebieten[1]

1
AIZDG, IV. operativna cona NOV in POJ, Bd. 328, (1 S.).
2
Siehe Dok. Nr. 320.

STAB IV. OPERATIVNE ZONE
NOV in POJ
Položaj, 9. 6. 43
akcije

VSEM STABOM BATALJONOV

Da se dezorganizira nemski državni aparat in onemogoÜči ponemÜčevanje slovenskega življa

o d r e j a

stab IV. operativne zone sledeÜče akcije:

  1. Vsem predstavnikom okupatorske oblasti, t. j. Blockleiterjem, Zellenleiterjem in Ortsgruppenleiterjem Steirischer Heimatbunda in Kärntner Volksbunda je treba uniÜčiti ves arhiv, korespondenco in propagandni material. Državni denar se mu zapleni. V ta namen naj bataljonski obvesÜčevalci sestavijo takoj spisek vseh teh funkcionarjev. Akcija se izvrsi pri vseh funkcionarjih ne glede na to, da so nekateri od njih naklonjeni nasi borbi. Akcija naj se po možnosti izvrsi pri vseh naenkrat. Informirati se je treba, kdaj se denar zbere pri Ortsgruppenleiterjih in ta dan izbrati za akcijo.
  2. Lokale obÜčin in sedeže Heimatbunda in Volksbunda je treba demolirati.
  3. Ljudske sole so se spremenile v zavode za ponemÜčevanje in fasizacijo mladine. Treba je prepreÜčiti delovanje vseh sol, UÜčitelje Nemce ali Slovence, ki so hitlerjanci, moske ali ženske, je treba likvidirati. Nam naklonjene je treba pregnati iz službenih mest. V sluÜčaju, da ni mogoÜče drugaÜče prepreÜčiti pouka, je treba sole zažgati.[2]
  4. Obvezno predajo živil državni oblasti je treba prepreÜčiti s tem, da se ta živila na transportu rekvirirajo.

Smrt fažizmu - svobodo narodu!

Komandant:
Rozman Franc-Stane 1. r.

Politkomisar:
Kveder Dusan-Tomaž 1. r.

1
AIZDG, IV. operativna cona NOV in POJ, Bd. 328, (1 S.).
2
Siehe Dok. Nr. 320.

Valid XHTML 1.0 Transitional